Нормативна база

Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №8 «Казка» (далі ДНЗ) є комунальною власністю територіальної громади міста Южноукраїнська, який функціонує в системі освіти міста з метою забезпечення реалізації прав дітей на здобуття дошкільної освіти; збереження та зміцнення їх фізичного, розумового та духовного розвитку; соціальної адаптації; розвитку творчих здібностей; виховання у дітей шанобливого ставлення до родини, своєї Батьківщини, поваги до народних традицій, звичаїв і національних цінностей; свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; виховання поведінки колективної спрямованості шляхом розвитку таких морально-вольових якостей, як працьовитість, чесність, відповідальність, доброта і скромність.

Дошкільний навчальний заклад №8 «Казка» здійснює освітньо-виховну діяльність у межах передбачених власним Статутом, «Правилами внутрішнього трудового розпорядку», забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти відповідно до таких основних документів чинного законодавства: