Правила прийому дітей

01.04.2019 15:02


Групи комплектуються за одновіковими та різновіковими ознаками.

У ЗДО функціонують групи для дітей раннього віку (від року до трьох років), групи  для дітей дошкільного віку (від трьох до шести/семи років), загального типу та компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами.

ЗДО  має групи з денним режимом перебування дітей 10 годин 30 хвилин. Залежно від бажання батьків режим перебування дітей може змінюватися. Режим перебування дітей затверджує директор  за погодженням з Управлінням освіти Южноукраїнської міської  ради народних  депутатів  Миколаївської області .

Наповнюваність груп становить:

 -  групи для дітей раннього віку – до 15 дітей;

 -  групи для дітей дошкільного віку – до 20 дітей;

 -  групи  компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами  – до 8 - 12 дітей.

Під час  літнього оздоровчого періоду  наповнюваність груп  становить до 15 дітей. У разі відкриття групи для дітей з короткотривалим перебуванням наповнюваність такої групи  становить до 10 дітей.

Прийняття дітей до ЗДО здійснює його директор протягом календарного року за наявності вільних місць. Зарахування до ЗДО здійснюється відповідно до електронної реєстрації управлінням освіти Южноукраїнської міської  ради народних депутатів, та на підставі  заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Вони також мають предявити:

- медичну довідку про стан здоровя дитини з висновком лікаря, що дитина  може відвідувати заклад дошкільної  освіти;

- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне  оточення;

- свідоцтво про народження дитини;

- документ про встановлення пільги  на батьківську  плату  за харчування дитини (за потреби).

За дитиною зберігається місце у ЗДО  за таких обставин:

 -   хвороба дитини;

 -   карантин;

  -   санаторне лікування дитини;

 -   відпустка батьків, або осіб, які їх замінюють;

 -   літній оздоровчий період (75 днів).    

Відрахування дітей  з ЗДО  може здійснюватися:

 - за бажанням батьків  або осіб які  їх замінюють;

 - на підставі медичного висновку  про стан здоровя, який унеможливлює її подальше  перебування у ЗДО цього типу;

- у разі несплати без поважних причин  батьками плати за харчування дитини протягом двох місяців.

  Адміністрація ЗДО письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють,     

 про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

 Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування нових груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).