Інноваційна діяльність по впровадженню інтерактивних форм роботи з педагогами


17.07.2015 10:12


                                           


         Реалізація щорічних освітньо-виховних завдань в дошкільному навчальному закладі №8 «Казка» здійснюється за умови якісно нових підходів до роботи з педагогічними кадрами. Виходячи з цього, визначаємо форми методичної роботи. Їх суть полягає у підвищенні професійних умінь та навичок педагогів через ознайомлення і опрацювання науково-педагогічної літератури, вміння творчо використовувати і втілювати в життя передові ідеї та досвід роботи, сприяти розвитку загальнокультурного рівня. Методична робота планується і проводиться з використанням інноваційних технологій, широко впроваджуються їх інтерактивні методи. 

       
1.Проблемний стіл сприяє розвитку у вихователів прагнення до самоосвіти, розширення й поглиблення знань
 
2. Методичний ринг. Мета - вдосконалення професійних знань педагогів, виявлення загальної ерудиції
 
3.Мозковий штурм сприяє розвитку творчого мислення, мета якого — групове розв'язання проблеми
 
4."Круглий стіл" – ефективна інтерактивна форма навчання
 
5.Семінар найпоширеніша форма підвищення кваліфікації педагогів. Мета - вдосконалення теоретичної і практичної підготовки педагогів
 
 6.Диспут — усний науковий спір, обговорення якогось питання публічно, перед аудиторією
 
7.Дискусія — колективне обговорення якогось складного питання.  Наприкінці дискусії формулюється єдине колективне розв'язання проблеми або рекомендації
 
 8.Тренінг — форма методичної роботи, спрямована на здобуття знань, умінь, навичок, корекцію установок для успішного розв'язання навчально-виховних завдань
 
9.Педагогічний аукціон - активний обмін новими ідеями, думками, педагогічними знахідками; їх захист або пропаганду
 
10.Синтез думок — пошук і виявлення оригінальних рішень з теоретичних та практичних питань
  
11.Майстер-класце можливість познайомитися з новою технологією, новими методиками і авторськими напрацюваннями
 
12.Презентація методичних розробокобмін педагогічним досвідом, розкриття творчого потенціалу педагогів

13.Методичні посиденьки - обмін допомагають створити сприятливий психологічний клімат в групі, всього 

 14."Відкритий мікрофон", "Я так думаю"  ці методи сприяють активізації не лише педагогів, а й всіх членів колективу. Особливо актуальними ці методи є при вирішенні екстрених проблем, які не вимагають довготривалого вивчення 
 
 

Галерея статті: