Аналіз роботи дошкільного навчального закладу №8 "Казка"

19.09.2017 9:46


       Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №8 «Казка» (далі ДНЗ) є комунальною власністю територіальної громади міста Южноукраїнська, який функціонує в системі освіти міста з метою забезпечення реалізації прав дітей на здобуття дошкільної освіти; збереження та зміцнення їх фізичного, розумового та духовного розвитку; соціальної адаптації; розвитку творчих здібностей; виховання у дітей шанобливого ставлення до родини, своєї Батьківщини, поваги до народних традицій, звичаїв і національних цінностей; свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; виховання поведінки колективної спрямованості  шляхом розвитку таких морально-вольових якостей, як працьовитість, чесність, відповідальність, доброта і скромність.

       Дошкільний навчальний заклад №8 «Казка» здійснює освітньо-виховну діяльність у межах передбачених власним Статутом, «Правилами внутрішнього трудового розпорядку», забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти відповідно до таких основних документів чинного законодавства:

-          Конституції України;

-          Закону України «Про освіту»;

-          Закону України «Про дошкільну освіту»;

-          Закону України «Про охорону дитинства».

-          Конвенції про права дитини;

-          Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»);

-          Положення про дошкільний навчальний заклад;

       Структура дошкільного закладу відповідає його призначенню та змісту навчально-виховного процесу. За проектною потужністю дошкільний заклад розрахований на 412 місць.

Відповідно до потреб громадян міста в ДНЗ № 8 на початок  2016-2017 навчального року було сформовано  22 вікові групи за 10,5 годинним режимом перебування дітей 5 днів на тиждень. В дошкільному закладі створено всі необхідні  умови для розвитку, виховання та навчання  дітей віком від 2 до 6 (7) років. Для більш  якісного виконання програмових завдань  обладнано  такі спеціальні приміщення :

-          велика і мала музичні зали;

-          велика і мала спортивні зали;

-          кабінет хореографії;

-          кабінети вчителів-логопедів;

-          кабінети практичних психологів;

-          кабінет соціального педагога;

-          кабінет англійської мови;

-          кімната психологічного розвантаження;

-          українська світлиця;

-          методичний кабінет;

-          кабінет спеціаліста з ОП;

-          медичний блок з фізіотерапевтичним обладнанням, двома ізоляторами;

-          прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

-          великий і малий спортивні майданчики на території закладу;

-          плавальний басейн «Дельфін».

До складу дошкільного закладу входять групи загального розвитку дітей та спеціальні   групи для дітей з особливими потребами, а саме: із затримкою психічного розвитку та    загальним недорозвитком мовлення.

      У 2016-2017  навчальному році  завідувачем було укомплектовано 16 груп загального типу на підставі ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту дошкільного закладу за віковими ознаками, та 6 груп компенсуючого типу для дітей із затримкою психічного розвитку та важкими вадами мовлення комплектувались відповідно до витягів з протоколів рішень обласної та Южноукраїнської міської психолого - медико - педагогічних консультацій і функціонували як різновікові групи, а саме:

      1 група ІІ група раннього віку для дітей  віком 1,6 – 2 роки в ній виховувалось  22 дитини;

      4 групи  І молодші для дітей віком 2-3 роки, в них виховувалось  86 дитини;

      4 групи ІІ молодші для дітей віком 3-4 роки, в них виховувалось 96 дітей;

      4 середні  групи для дітей віком 4-5 років, в них виховувалось 102 дітей;

      3 старші групи для дітей віком 5-6 років, в них виховувалось  79 дітей;

      3 групи компенсуючого типу для дітей з затримкою психічного розвитку, для дітей віком 3-7 років, в них виховувались 37 дітей.

            В зв’язку із збільшенням дітей з  загальним недорозвитком мови за потребою громадян міста в закладі була перепрофільована група загального типу на групу для дітей із загальним недорозвитком мови. Таким чином у 2016 – 2017 навчальному році в ДНЗ функціонували  3 логопедичні групи дітей віком 3-7 років, в яких виховувалось  44 дитини.

           Зважаючи на те, що в закладі два групових приміщення закриті на капітальний ремонт,  контингент дошкільного закладу у поточному 2016-2017 навчальному році склав 466 дітей при проектній потужності 412 дітей, що становить 113%. Впродовж поточного року в групи раннього віку прийнято 108 дітей,  в групи компенсуючого типу 81 дітей. Школи міста поповнять 103 випускника закладу.

          Соціальним педагогом  Мороз Г.П. здійснено облік дітей 5-річного віку. Всі діти 5-річного віку, які проживають на закріпленій за ДНЗ №8 території, у 2016-2017 навчальному році були охоплені дошкільною освітою.

             Навчально-виховний процес у ДНЗ № 8 забезпечували 144 працівник, а саме: 77 осіб молодшого обслуговуючого персоналу, 8 медичних працівників, 67 педагога, у тому числі: 2 вихователі-методисти, 46 вихователів,  5 учителів - логопедів, 2 практичних психологи, 1 соціальний педагог, 4 музичні керівники, 3 інструктори з фізичної культури, 3 керівники гуртків.

Навчально-виховний процес у ДНЗ впродовж поточного навчального року був повністю забезпечений педагогічним, медичним та обслуговуючим персоналом.  У закладі працювали 23 педагоги із неповною вищою освітою, 5 педагогів із базовою вищою освітою , 38 педагогів із повною вищою освітою.

Якісний  склад педагогічних працівників був таким:

       За освітою:

магістр – педагоги, що становить 3%;

вища – 38 педагогів,  що становить 58%;

неповна вища – 23 педагоги, що становить 35%;

базова вища – 5 педагогів, що становить 7%

       За підсумками атестації склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

«спеціаліст вищої категорії» - 9 педагогів, що становить 14%;

«спеціаліст І категорії» - 8 педагогів, що становить 12%;

«спеціаліст ІІ категорії» - 4 педагоги, що становить 6%;

«спеціаліст»  - 14 педагогів, що становить 21%;

відповідає займаній посаді – 29 педагоги, що становить 44%;

мають звання:

 «практичний психолог – методист» - 1 педагог;

 «старший учитель – логопед» - 1 педагог;

«вихователь – методист» - 1 педагог.

        За віком:

50 і старше – 24 педагоги, що становить 35,8%;

від 40 до 50 – 14 педагогів, що становить 20,8%;

від 30 до 40 – 13 педагогів, що становить 19,4%;

від 20 до 30 – 16 педагогів, що становить 24%.

          За стажем роботи:

до 3-х років – 7 педагогів, що становить 10,4%;

від 3-х до 10 - 19 педагогів, що становить 28,4%;

від 10 до 20 – 14 педагогів, що становить  20,9 %;

20 і більше – 27 педагогів, що становить    40,3 %.        

      Пріоритетними напрямками роботи в 2016-2017 навчальному році були:

-          удосконалення професійної компетентності педагогів;

-          створення сприятливих умов для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку дитини дошкільного віку з фізичним, соціальним, емоційно-вольовим, моральним, естетичним розвитком з метою розвитку свідомої особистості дитини дошкільного віку;

-          впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання;

-          формування здоров'язберігаючої функції особистості дитини, забезпечення її прав на здобуття якісної дошкільної освіти;

     -    підвищення рівня освітньої компетентності родини вихованців ДНЗ.

Відповідно до річного плану  у 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив ДНЗ №8 « Казка» продовжував роботу над проблемним питанням «Розвиток творчого потенціалу дитини, формування різнобічно розвинутої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості засобами установлених морально-етичних норм: ціннісного ставлення до Батьківщини, українського народу, рідної мови, родини, толерантного поводження в соціумі».

Відповідно до напрямку роботи були визначені та реалізовані такі завдання:

1. Узагальнити та систематизувати роботу педагогів з розвитку логіко - математичних знань у дітей  старшого дошкільного віку засобами дидактичної гри.

 2. Виховувати у дітей основи економічної грамотності, здатності сприймати і використовувати економічну інформацію через розвиток творчого потенціалу кожної дитини на основі взаємодіїї різних видів діяльності.

3. Формувати національну свідомість дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва  відповідно Базового компоненту дошкільної освіти.

Належна увага в закладі приділяється підвищенню теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів. З цією метою при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти впродовж навчального року підвищили кваліфікацію 2 педагоги ДНЗ, зокрема з проблем:

-          музичні керівники ДНЗ – Воротнюк Т.С.,

-          учителі - логопеди ДНЗ – Рябченко Л.О.

12    педагогів пройшли атестацію, в результаті якої:

-          вихователя, Дивну Тетяну Миколаївну визнано такою, що відповідає займаній посаді;

-          вихователя, Любарську Наталю Анатоліївну визнано такою, що відповідає займаній посаді;

-          вихователя, Ніколаєнко Інну Вікторівну визнано такою, що відповідає займаній посаді;

-          вихователя, Приймак Анну Костянтинівну визнано такою, що відповідає займаній посаді;

-           вихователя, Продан Олену Миколаївну визнано такою, що відповідає займаній посаді;

-          вихователя, Рябих Світлану Ярославівну визнано такою, що відповідає займаній посаді;

-          вихователя, Шавріну Наталю Петрівну визнано такою, що відповідає займаній посаді;

-          вихователя, Щуліпенко Ніну Петрівну визнано такою, що відповідає займаній посаді;

-          вихователю, Дудар Ользі Борисівні присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

-          вихователю, Маркович Олені Вікторівні присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

-          вихователю-методисту, Жестковій Олені Віталіївни присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

-          вихователю, Кобилінській Ларисі Анатоліївні присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

           Три  педагогічні працівники  успішно навчались у вищих навчальних закладах. Тридцять чотири педагоги дошкільного навчального закладу впродовж навчального року підвищили професійний рівень та педагогічну майстерність під час роботи міських семінарів-практикумів для вихователів груп дітей раннього віку, методичних об’єднань завідувачів, вихователів-методистів та вихователів старших груп, вчителів-логопедів, школи педагогічної майстерності вихователів ІІ молодших та середніх груп, авторської школи, школи молодого вихователя,  школи сприяння здоров’ю інструкторів з фізичної культури, центру творчого зростання музичних керівників «Домісолька», творчої групи практичних психологів, динамічної групи соціальних педагогів. Продовжено наставницьку роботу досвідчених педагогів з молодими педагогічними кадрами.     

Педагогічний колектив закладу продовжував працювати над удосконаленням змісту дошкільної освіти шляхом  впровадження нових педагогічних технологій в освітній процес. Діти з задоволенням опанували пальчиковий ігро - тренінг (в групах раннього віку та компенсуючого типу), багатоканальну діяльність (в групах молодшого – старшого дошкільного віку), аудіювання  (в логопедичній групі № 7), казкотерапію, елементи пісочної терапії, логоритміки (в групах компенсуючого типу), глинотерапію (старші групи), елементи методики Д.Кюізенера  (в молодшій  групі №9).

         Вся робота дошкільного закладу носила системний та плановий характер і здійснювалась у формі перспективно-календарного планування. В 2016-2017 навчальному році педагоги дошкільного навчального закладу  планували освітньо - виховний  процес  з дітьми дошкільного віку за Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина». Календарне планування здійснювалось завдяки ефективній роботі педагогів по самоосвіті, перспективному тематичному плануванню, розробленому творчою групою досвідчених педагогів, використанню різних типів занять (інтегрованих, сюжетних, комплексних та міні-занять) і використанню різних авторських методик. Вдосконалено навчально-виховний  процес в групах компенсуючого типу.  Завдяки спільним інтересам педагогів в роботі з дітьми з особливими потребами,  тісній  співпраці вихователів, учителів - логопедів, практичних психологів, соціального педагога, стала успішна  освітньо - виховна  робота в групах компенсуючого типу № 4,7,13,16,19,26. Учителі - логопеди Рябченко Л.О., Гладка О.Г., Грищенко В.Д., Козаченко О.В., Видаш О.Л працювали  за програмою виховання і навчання дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення (в тому числі з вираженим загальним недорозвитком мови), використовуючи перспективне планування корекційно - відновлювальної роботи з дітьми із загальним недорозвиненим мовленням та з фонетико-фонематичним порушенням мовлення.

              Активне та систематичне впровадження оздоровчих технологій в освітньо-виховний процес дозволило покращити стан здоров'я дітей, моніторинг якого регулярно здійснювався медичною службою та постійно стояв на контролі у завідувача.

          З метою зменшення захворюваності дітей в ДНЗ в усіх групах для дітей дошкільного віку проводились загартовуючі процедури за Ризьким методом, ранкова гімнастика та гімнастика пробудження, точковий масаж, профілактика простудних, вірусних та інфекційних захворювань шляхом отримання дітьми вітаміну «С» в третіх стравах, часнику, цибулі.

          Аналіз захворюваності дітей свідчить про позитивну тенденцію  щодо зменшення простудної захворюваності. Проблемою залишається захворюваність дітей після вихідних днів.

            Слід відзначити роботу інструкторів з фізкультури та музичних керівників, які звітували з дітьми яскравими виступами на святах, розвагах і випускних ранках, під час проведення обов’язкових спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів («Старти надії», туристичний похід «Мандруємо рідним краєм», «Ми маленькі козачата», «Зимова спартакіада», «Хоровод народних ігор», «Мужні моряки», «Жмуток спортивних ігор», «Подорож до країни Спортландії», Дні здоров’я і фізичної культури), брейн – ринг «Музична скриня», конкурсу дитячої творчості «Крок до зірок у «Казці» та міському фестивалі « Южноукраїнська перлина – обдарована дитина».

            Сучасний   басейн «Дельфін» залишається  чудовим фактором оздоровлення та вдосконалення фізичного розвитку вихованців. Відвідування дітьми басейну сприяє гармонійному розвитку фізичних якостей, загартовує організм, викликає позитивні емоції. Навчали дітей плавати інструктори з фізичної культури Козерезнюк І.П. і Костогризова А.В. Інструктори з фізичної культури  Омельченко Т.М., Полякова Т.М. та музичний керівник Піть І.С. протягом навчального року продовжували роботу з пропаганди здорового способу життя серед дітей та батьків дошкільного закладу через фізкультурні заняття, розваги, спортивні свята. 

        Музичні керівники Поживітько Л.О.,.Бєлявцева К.М., Воротнюк Т.С.  впродовж року працювали над удосконаленням музичного супроводу навчально-виховного процесу. Ними доповнено фонотеку музичних творів, естетично оформлений музичний куточок. Слід відмітити позитивні зміни в роботі над вокальними та хореографічними даними дітей, в складанні авторських та нових обробок відомих пісень, в повному оновлені змісту сценаріїв свят та розваг відповідно до Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина». З метою популяризації вокально-хореографічного мистецтва серед дітей, всебічного сприяння творчого зростання, розкриття таланту обдарованих дітей, виховання підростаючого покоління на засадах загальнолюдських цінностей і національної культури в співпраці музичних керівників,  керівника фізкультурно – оздоровчого гуртка Мохонько Н.А., керівника хореографічного гуртка Бершадської О.А., керівника гуртка англійської мови Юришинець І.В. підготовлено та  проведено мюзикл – казку «Муха – Цокотуха на новий лад».

З метою сприяння забезпеченню освітньо - культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей дошкільного віку   28 квітня на базі ДНЗ № 8 «Казка» відбувся міський щорічний фестиваль «Южноукраїнська перлина – обдарована дитина» серед дітей старшого дошкільного віку на тему: «Космічна подорож». У фестивалі взяли участь 25 дітей старших груп, переможці від усіх ДНЗ міста. З ДНЗ №8 «Казка» активну участь у фестивалі логіко – математичного спрямування взяли діти  групи №5 та вихователі Іванчикова О.С., Павлова В.Г.Ведуча фестивалю соціальний педагог Мороз Галина Петрівна на високому методичному рівні провела захід. Переможців було нагороджено грамотами та цінними подарунками. Даний захід сприяв вихованню у старших дошкільників колективізму, дружби, ініціативності, самостійності та умінню працювати  злагоджено в команді.

У 2016-2017 навчальному році в закладі продовжують свою  роботу гуртки. Гурток з навчання іноземної (англійської) мови розвиває у дітей комунікативні здібності, бажання використовувати англійську мову як засіб спілкування. Заняття в  хореографічному гуртку «Flavers» сприяють музично-естетичному розвитку та руховій активності дітей. Діяльність фізкультурно-оздоровчого гуртка „Малята - здоров’ята”,  має на меті активізувати рухову діяльність дошкільників, розвинути фізичні якості дітей (гнучкість, витривалість, силу); сформувати правильну поставу малюків. Відвідування гуртка задовольняє потребу та зацікавленість дітей ритмічною гімнастикою, зберігає і зміцнює їх здоров’я.

           Методична робота дошкільного закладу спрямована на покращення якості освітнього процесу, усунення недоліків, вивчення й узагальнення кращого педагогічного досвіду педагогів. Вихователі-методисти постійно інформують педагогічний колектив про результати наукових досліджень у галузі дошкільної педагогіки та психології, теорії та методики навчання дітей, про нові освітні технології та методи педагогічного впливу.

            В  ДНЗ №8 «Казка»  з 2012 року проводиться дослідно – експериментальна робота на тему: «Дидактико – методична  система розвитку дитячої творчості у межах навчально– виховного процесу дошкільного та загально – освітнього навчального закладу». Підсумком роботи є  відео звіти  експериментальної групи, оформлено збірку напрацьованих матеріалів на тему: «Розвиток творчих здібностей старших дошкільників на заняттях логіко-математичного  спрямування» та підготовлена стаття «Формування інтелектуальної культури дошкільника на заняттях логіко – математичного спрямування».

            24 листопада  при МО ІППО відбулась міжрегіональна науково - практична конференція "Компетентнісний підхід у формуванні культури мислення дітей дошкільного та молодшого шкільного  віку". Активними учасниками заходу стали вихователі - методисти Винушева Христина Олегівна, Жесткова Олена Віталіївна та вихователь експериментальної групи №5 Іванчикова Олена Сергіївна. Вихователі - методисти підготували звіт на тему: "Сучасні підходи до формування культури мислення дітей дошкільного віку в роботі логіко - математичного спрямування" із слайдовою презентацією, а також презентували авторські ігри "Логічний потяг", "Чарівні візерунки".

            20  квітня 2017 року на базі дошкільного навчального закладу № 8 «Казка» було проведено засідання обласної майстерні педагогів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкових класів «Забезпечення неперервності інтелектуально – творчого розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах цілісного навчального процесу». Всі учасники відмітили високий рівень проведення заходу.

Інноваційна діяльність закладу надає можливість інтелектуально, духовно і морально збагатити дитячу особистість

Вихователями-методистами Жестковою О.В., Винушевою Х.О. постійно ведеться робота по систематизації в методичному кабінеті матеріалів з впровадження новітніх технологій у роботі з дітьми дошкільного віку, доповнено добірку конспектів нетрадиційних спільних заходів з батьками, вихователями і дітьми; нормативно-правову базу з питань освіти, оновлено картотеку методичної, педагогічної, дитячої літератури та періодичних видань; поповнено теоретичні, практичні матеріали та методичну літературу для роботи вихователів;  випускається друкована продукція з досвіду роботи педагогів та поповнюється відеотека з сюжетами розвивального середовища, елементами інноваційних технологій, відкритих заходів з дітьми, батьками; періодично подається цікавий матеріал на сайт Южноукраїнської міської ради та в газету «Контакт». Христина Олегівна та Олена Віталіївна  прийняли участь у Всеукраїнському фестивалі – огляді «Джерело батьківських знань». Вивчається  досвід роботи вихователя Кобилінської Л.А. Щорічно, відповідно до листа  управління освіти і науки облдержадміністрації та міського управління освіти, у вересні проводився Всеукраїнський рейд «Увага! Діти – на дорозі!».  18 травня на базі м. Южноукраїнськ відбувся навчально - методична зустріч працівників служби ЦЗ з різних регіонів України. Учасники мали змогу  переглянути цікавий показовий виступ дітей старшої групи №2 на тему: «Радіація навколо нас: чого варто остерігатись?»,  якому дана висока оцінка присутніми гостями. Традиційними заходами тижнів безпеки є свята та розваги з даної теми, тематичні заняття, бесіди, ігри, конкурси дитячих малюнків.

             Протягом навчального року одним із важливих завдань для завідувача та вихователів-методистів закладу було вивчення стану організації життєдіяльності дітей в процесі роботи окремих педагогів і контроль та керівництво освітнім процесом в цілому членами динамічних груп та адміністрацією ДНЗ. Результати попереджувального, оглядово-оперативного, порівняльного, тематичного та комплексного контролю своєчасно відображалися в інформаціях, довідках, наказах і заслуховувалися на педрадах, нарадах при завідувачу, педагогічних годинах.

             З метою формування мотиваційної готовності дітей до навчання у школі вже традиційно не перший рік організовуються екскурсії по основних приміщеннях школи, присутність дітей на святах, присвячених початку та закінченню навчального року, вихователі закладу відвідували уроки у ЮЗШ № 4, проводилися контрольно-підсумкові заняття, читання літературних творів про школу, бесіди з дітьми про правила школярів. В поточному навчальному році робота по наступності дошкільного закладу і початкової ланки шкільної освіти була активною. В жовтні вихователі-методисти, практичні психологи та вихователі відвідали уроки в перших класах ЮЗШ №4, а також прийняли участь в  круглому столі  на тему: «Використання інноваційних форм взаємодії ДНЗ та школи в підготовці дітей до навчання в школі». 20 квітня в рамках засідання обласної майстерні педагогів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкових класів на тему: «Забезпечення неперервності інтелектуально – творчого розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах цілісного навчального процесу» педагоги обговорили питання підвищення рівня готовності дітей шестирічного віку до навчання в школі, а також  мали змогу переглянути інтегроване заняття в старшій групі № 5  на тему: «Зоряними шляхами», під час якого  змогли побачити рівень розвитку компетентності випускника дошкільного закладу.

      На кінець навчального року було проведено моніторинг фізичної, психологічної та розумової готовності дітей до школи.

     Для підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, вироблення певної позиції щодо сучасних проблем навчально-виховної роботи,  з метою вирішення основних завдань відповідно  напрямку роботи в дошкільному закладі були застосовані традиційні форми методичної роботи, а саме: педагогічні ради, семінари, семінари-практикуми, майстер – клас,  методичний ринг, методичний фестиваль, педагогічний ринг, брейн – ринг, ділові ігри, консультації,  консультації - практикуми, методичні об’єднання для вихователів груп раннього віку, логопедичних груп,  колективні перегляди, курси підвищення кваліфікації, атестація; впроваджувались такі інтерактивні форми роботи, як  дні соціальної просвіти,  тренінги,  педагогічна студія; активно працювали школа молодого педагога, клуб молодої сім’ї  «Діалог»; цікавими та змістовними були засідання круглого столу,  психологічні та педагогічні  читання.

      В дошкільному закладі значну роботу проведено з питання удосконалення життєвої компетентності дошкільника в навчально-виховному процесі через різні освітні лінії за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція) та видами активності за Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина». З метою підвищення педагогічної культури молодих спеціалістів, а також формування професійної компетентності вихователів у школі молодого педагога були проведені: дискусія – зустріч «Професійно – значущі  якості педагога ДНЗ», бесіда – дискусія «Організація режимних моментів та їх значення у вихованні дітей», методична скринька «Особливості організації занять з розвитку зв’язного мовлення в ДНЗ. Види, структура і вимоги до проведення», методичні посиденьки «Активізація пізнавальної активності дошкільників в процесі ознайомлення з природою», бліц – турнір «Захист методичного надбання вихователем. Створення власного портфоліо», семінар – практикум «Таємниці адаптації».

Усвідомлюючи важливість та необхідність підвищення професійної рівня педагогів,  впровадження сучасних інноваційних технологій в освітній процес, розширення, поповнення знань щодо педагогічних інновацій, які можуть бути використані в практичній роботі з дошкільнятами вихователями – методистами Винушевою Х.О., Жестковою О.В.  були проведені: інтерактивний семінар «Формування логіко – математичної компетентності дошкільників», презентація – практикум «Стратегічний та тактичний підхід до сучасного планування педагогічної діяльності вихователя. «Методичний конструктор» за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», педагогічна майстерня «Математичні знахідки», консультація – практикум «Коректурні таблиці як стимул пізнавальної активності дошкільників», вихователем Кобилінською Л.А. був проведений  усний журнал «Використання символічної синектики у роботі з дітьми дошкільного віку», практичним психологом Мінєєвою І.М. проведено тренінг «Пізнай та зрозумій себе».

Під час  колективних переглядів з виховання  у дітей дошкільного віку  основ економічної грамотності, здатності сприймати і використовувати економічну інформацію на основі взаємодії різних видів діяльності в старших групах №№ 2, 5, 21 відмічено,  що спланована інтегрована діяльність педагогів з дітьми допомагає формувати в дошкільнят цілісну картину світу економічних стосунків, правила  ведення сімейного бюджету, уявлення про першочергові потреби людей. Вихователі старших груп в своїй роботі використовують різноманітні форми роботи, а саме: заняття, екскурсії у природу, розгляд картин, дидактичні ігри, бесіди, сюжетно - рольові ігри, читання художньої літератури, художня праця, розваги, малювання, конструювання.

Патріотичне виховання в умовах відродження української держави набуває надзвичайно великого значення. Своїм громадянським  обов’язком педагоги дошкільного  навчального закладу №8 «Казка» вважають  виховання  національної   свідомості, патріотизму у підростаючого покоління України. Виконуючи завдання з виховання патріотичних почуттів у дошкільників засобами музичної діяльності музичними керівниками Поживітько Л.О., Воротнюк Т.С., Бєлявцевою К.М. були проведені інтегровані заняття на теми: «Моя країна – Україна. Народні символи України», «Нащадки козацької слави», «Душа мого народу – рушники, барвінками і мальвами зігріта». Під час колективних переглядів педагоги формували  в дошкільників  цілісну картину світу про культуру родинних стосунків, правила сімейного етикету; уявлення про історію України,  державні символи, традиції і культуру українського народу.

Вихователями дошкільного закладу створено сприятливі умови для розвитку логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку. В лютому місяці були проведені інтегровані заняття  логіко – математичного спрямування в старших групах №№ 2,5,21 на теми: «Листи від королеви Математики», «Зоряними шляхами», «Колобок в гостях у дітей».  Під час проведення відкритих заходів педагоги Лац Ю.О., Павлова В.Г., Продан О.М. вчили дітей  розуміти особливості розташування предметів на  аркуші паперу (ліворуч, праворуч, над, під, вгорі, внизу),  вправляли у лічбі в прямому і зворотному напрямку в межах «10», формували вміння розв’язувати проблемно – пошукові завдання та самостійно знаходити шляхи їх вирішення. Педагоги в своїй роботі систематично використовують завдання із ТРВЗ (теорії розв’язання винахідницьких завдань), експериментально-дослідницьку діяльность, проблемно-пошукові ситуації та інші методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці.

22 лютого відбулося виїзне засідання вченої ради Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з питання вивчення досвіду впровадження інклюзивної освіти  в навчальних закладах м. Южноукраїнська . Такий захід проходив на рівні міста вперше. Початку роботи вченої ради передувала екскурсія гостей міста у дошкільний навчальний заклад № 8 «Казка», де увазі гостей був запропонований перегляд фрагментів занять у групах компенсуючого типу. Учасники  заходу рекомендували навчально – методичній лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання  поширити узагальнений позитивний досвід роботи педагогічних працівників навчальних закладів міста Южноукраїнська щодо впровадження інклюзивного навчання та подати матеріали на тематичний конкурс у рамках VІІІ Міжнародної вивставки «Сучасні заклади освіти - 2017». Участь у Міжнародній освітянській  вивставці  «Сучасні заклади освіти - 2017» виявилася результативною – срібна медаль та диплом учасника виставки. Це нагорода усіх педагогів міста, але особливий внесок на шляху до її отримання був зроблений колективом дошкільного навчального закладу №8 «Казка».

Високої оцінки заслуговує робота педагогічного колективу з батьками, яка будується на основі діалогу між рівнозначними і рівно відповідальними суб’єктами  ( дітьми – педагогами – батьками). Завдяки плідній співпраці створено розвивальне середовище у всіх вікових групах. З допомогою батьків  удосконалюється інтер’єр групових приміщень та ігрових майданчиків. Розвивальне середовище регулярно поповнюється дитячою літературою,  якісними багатофункціональними  іграшками, розвиваючими іграми, демонстраційним та роздатковим матеріалом для дітей. Батьки дошкільного закладу є активними учасниками навчально-виховного процесу, про що свідчить відвідування ними різних заходів під час проведення Тижня сім’ї. Восени були проведені загальні батьківські збори на тему: «Людина залишає себе в людині», на яких батькам розкрили роль сім′ї та дитячого садка у формуванні національної свідомості  дітей дошкільного віку, спонукали батьків до обміну досвідом з питань  патріотичного виховання дошкільнят, сприяли формуванню морально – етичних цінностей через родинні стосунки, власний батьківський приклад.

В рамках проведення Тижня сім’ї в закладі була організована виставка до свята білих журавлів. Всі експонати виставки майстерно виготовлені власноруч батьками з дітьми та педагогами.

         Педагогічний колектив дошкільного закладу постійно працює над пропагуванням рівноправних, доброзичливих відносин батьків і дітей у родині, підняттям статусу дорослих членів сім’ї у справі виховання малюків. Використовуючи нетрадиційні форми проведення батьківських зборів, педагоги залучають батьків до активної участі в роботі круглих столів, усних журналів, родинних свят, на яких мають змогу вирішувати виховні проблеми, подискутувати, програвати різні психолого-педагогічні ситуації. Слід відмітити змістовність, оригінальність, актуальність змісту таких батьківських зборів:

майстер – клас на тему: «Пошуково – дослідницька діяльність в дитячому садку та вдома. Експериментування з різними матеріалами – запорука успішного пізнання навколишнього світу та формування навичок практичного життя через розвиток пізнавальної активності дітей методом експериментування» - гр. № 9,

круглий стіл «Розвиток комунікативних здібностей та виховання етики спілкування у дітей четвертого року життя» - гр.№12,

майстер-клас «Чарівні фарби»  – гр.№1,

гра - драматизація як засіб самовираження дітей. Драматизація казки «Теремок» - гр.№8,

спортивна свято для дітей і батьків «Тато, мама, я – спортивна сім’я» - гр.№15,

майстер – клас «Виготовлення українського національного оберегу – «ляльки – мотанки»» - гр.№25,

КВК «Український фольклор» - гр.№4,

зустріч у творчій вітальні «Батьківська любов та виховання» - гр.№26,

круглий стіл «Стежиною батьківською мудрості» - гр.№19.

Для просвітницької роботи з батьками, вихователями на групах оновлено куточки для батьків, оформлено фотостенди,  папки-пересувки різної тематики, а саме: «Ваша дитина – майбутній першокласник» (в старших групах), «Правова освіта дошкільників», консультації по безпеці життєдіяльності дітей.

З 1 по 30 квітня педагогічні працівники разом з батьківською громадою взяли участь у  проведенні Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота», під час якого були упорядковані і облаштовані спортивні споруди і майданчики на території закладу.                              

Вихователі-методисти протягом навчального року були керівниками  міських методичних об’єднань для педагогів. Христина Олегівна в грудні місяці провела засідання  авторської школи на тему: «Формування логіко-математичної компетентності старших дошкільників шляхом використання елементів методики Джорджа Кюізенера» з метою знайомства та розповсюдження досвіду по використанню елементів методики кольорових паличок  Кюізенера . Під час  засідання методичного об’єднання «Домісолька» на тему: «Використання музично-ритмічної діяльності як творчо - педагогічного методу в організації та проведені свят та розваг» слухачі мали змогу переглянути святковий ранок, приурочений прощанню дошкільнят з дитячим садком.

           Добре налагоджена робота соціальної служби. В закладі, протягом навчального року діти старшого дошкільного віку мали можливість відвідувати педагогічну студію «Духовні витоки українських свят та розваг». Під час ознайомлення з українськими святами та обрядами в цій студії соціальний педагог Мороз Г.П. виховувала у дітей дошкільного віку патріотичні почуття, любов до України, інтерес до народної творчості і традицій.        

         Розуміючи те, що сучасна дошкільна освіта має забезпечувати педагогічну просвіту батьків,  Галина Петрівна продовжила у 2016-2017 н.р. роботу днів соціальної просвіти «Я + Ти = світ доброти», а також клуб молодої сім’ї «Діалог», на засіданні якого батьки залучалися до активного обговорення питань про життєву компетентність дошкільника. Поліпшено роботу соціально-педагогічного патронату, що дає змогу конкретніше визначити статус кожної родини та її соціальний стан, спланувати відповідну роботу з проблемними родинами. З цією метою соціально-педагогічною службою було здійснено облік дітей, які неохоплені дошкільним вихованням,  створено банк даних соціально-незахищених категорій сімей на отримання соціальних пільг та здійснено облік сімей, які належать до групи ризику.

       На високий рівень поставлено роботу психологічної та соціально - педагогічної служб, з корекції ранньої реабілітації дітей, соціально-побутової адаптації, здійснення соціально - психологічного супроводу і патронату сімей з дітьми, що потребують додаткової педагогічної уваги, контролю їх фізичного і психічного здоров’я. З дітьми, які мають психофізичні розлади в кімнаті емоційно-психологічного розвантаження проводилася ігрова релаксація, мульттерапія, казкотерапія, арттерапія, сміхотерапія, музикотерапія, пісочна терапія. Практичними психологами впродовж навчального року велася робота з мотиваційної готовності старших дошкільників до школи, з розвитку психічних процесів та творчих здібностей дітей дошкільного віку.

          Слід  відмітити доцільність проведення  Дементьєвою Вікторією Вікторівною семінарів – практикумів на теми: «Таємниці адаптації» та «Агресивність дітей дошкільного віку», «Злючка – колючка», під час яких вихователі мали можливість познайомитися з методами профілактики важкої адаптації; краще зрозуміти сутність поняття  «адаптація» та проблеми профілактики агресивності дітей дошкільного віку

            Практичним психологом Мінєєвою І.М. були  проведені семінар – практикум на тему: «Сучасні іграшки для сучасних дітей», психологічні читання на тему: «Стандарти психолого-педагогічної допомоги дітям із специфічними розладами психофізичного розвитку», тренінг «Пізнай та зрозумій себе», які сприяли підвищенню професійного рівня та компетентності педагогів, розвитку їх творчого потенціалу, інтересів, новаторства. З дітьми старшої групи №5 та їх батьками Інна Миколаївна провела  брейн-ринг «Розумники та розумниці» з метою виховання у дітей почуття взаємопідтримки в умовах командної інтелектуальної гри.

         На сучасному етапі ДНЗ забезпечений доступом до інтернет-комунікацій. Вся ділова документація закладу систематизована, дублюється як у друкованому, так і в електронному варіантах. Колектив закладу має можливість користуватись електронною поштою, множувальною технікою, активно використовується фотозйомка педагогічного процесу. У серпні 2015 року створений  власний веб-сайт закладу (  www.dnzkazka.mk.ua).

      Організація роботи за зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Вона дає можливість керівнику відчути настрій батьківської громадськості, її хвилювання, турботу, вимоги до роботи колективу, реально оцінити стан діяльності закладу.  Знаючи думку населення міста про заклад, його рейтинг серед інших навчальних закладів, колектив ДНЗ отримує можливість коректувати свою діяльність, визначати ті напрямки в роботі, які хвилюють батьківську громаду, анулювати існуючі недоліки та не допускати нових в своїй роботі.

        Упродовж звітного періоду, під час особистого прийому керівника було зареєстровано одне  письмове звернення громадян. Головними питаннями під час усних  та письмових звернень, бесід,  були питання працевлаштування громадян міста, оформлення дитини до ДНЗ, взаємовідносини між батьками та персоналом закладу,  благоустрій ігрових майданчиків, покращення технічного стану групових приміщень. Всі громадяни, які звертались до закладу зі своїми проблемами отримали вичерпну інформацію.

         Повноцінне якісне харчування невід'ємна складова зміцнення здоров'я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації  харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. №298/227. У ДНЗ №8 працює досвідчений висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать такі результати: за поточний навчальний рік за результатами перевірки СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень виконання  норм калорійності харчування дітей не виявлено. Продукти завозились постачальником вчасно згідно графіка та тижневого замовлення, вимоги до вартості харчування закладом виконувались.

         Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. Контроль з боку завідувача ДНЗ та медичного персоналу показав, що з метою профілактики кишкових захворювань працівники харчоблоків суворо дотримуються установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом цього є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

          У закладі харчуються діти пільгових категорій. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти переміщені з тимчасово окупованих територій, діти батьки яких виконують військовий обов'язок в зоні АТО, діти з багатодітних сімей, діти компенсуючих груп з важкими  вадами мовлення та з затримкою психічного розвитку. Ведеться постійний контроль з боку завідувача закладом та соціального педагога за виявленням дітей пільгових категорій з метою вчасної видачі наказу по дошкільному закладу про надання пільг дітям, які на це мають право.

            Створення безпечних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальному закладі тісно пов’язане з організацією охорони праці. Робота  в даному напрямку проводилась згідно річного плану з охорони праці, шляхом дотримання вимог нормативно-правових документів з питань охорони праці, внутрішнього контролю в ДНЗ за станом безпеки життєдіяльності  вихованців та персоналу.

         За 2016-2017 н.р. зареєстровано під час навчально-виховного процесу 1 випадок травмування дитини. На робочому місці не зареєстровано жодного випадку травмування працівників. Аналіз розслідувань нещасних випадків показує, що побутовий травматизм серед персоналу має місце,  так у  2016-2017 н.р. - 4 випадки.  Основні причини побутового травматизму – погодні умови, особиста необережність.

З урахуванням специфіки м. Южноукраїнська, розташування його поблизу ЮУ АЕС та Ташлицької гідро-акумулюючої станції, статусу ДНЗ №8, як базового дошкільного закладу з ЦЗ, значна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихователями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. З цією метою завідувачем видано по ДНЗ всі обов’язкові накази по охороні життєдіяльності та ЦЗ, в закладі сформовано штаб ЦЗ, який очолює завідувач ДНЗ, проводяться обов’язкові, встановлені чинним законодавством інструктажі з персоналом закладу, щорічні  об’єктові тренування та навчання персоналу закладу ЦЗ. У травні під час  «Тижня безпеки дитини» було проведено для спеціалістів з охорони праці дошкільних  закладів міста об’єктові тренування з ЦЗ з евакуацією дітей та персоналу, яким дана висока оцінка присутніми гостями. Щорічно, відповідно до листа  управління освіти і науки облдержадміністрації та міського управління освіти, у вересні проводився Всеукраїнський рейд «Увага! Діти – на дорозі!». Традиційними заходами тижнів безпеки є зустрічі з працівниками ДАІ, екскурсії в пожежну частину, свята та розваги з даної теми, тематичні заняття, бесіди, ігри, конкурси дитячих малюнків.

          У звітному періоді за бюджетні кошти було придбано:

- дезінфікуючі   – 16982  грн.

- миючі засоби – 3976  грн.

- господарчі товари (лічильники обліку води та гідрант)  – 6698 грн.

- сантехніка –1639 грн.

- посуд для харчоблоку – 6528 грн.

- електротовари (лампи) – 879 грн.

- два ноутбуки  та  комп’ютер – 23466 грн.

- шафа дитяча трьохмісна (10 шт.) – 18680 грн.

- ліжка дитячі (20 шт.) – 2192 грн.

   Всього: 81040  грн.

За батьківські благодійні кошти придбано:

   - меблі для груп ( №4, 15, 16, 19, 24) – 25530 грн.

   - телевізор для музичної зали – 7000 грн.

    - м’який інвентар ( постільна білизна, рушники, гардинне полотно)  – 13165грн.

    - чотири металопластикових вікна – 15190 грн.

    - будівельні  матеріали та сантехнічне обладнання для ремонту груп ( №4, 5, 7, 9, 13, 21) – 52909 грн.

    - будівельні матеріали та сантехнічне обладнання для поточних ремонтів та лампи освітлення – 3115 грн.

    - миючі засоби – 31420 грн.

Загальна сума – 148329 грн.

   Придбаний спецодяг працівниками закладу на суму 1980 грн.

Всі отримані матеріальні цінності поставлені на бухгалтерський облік як благодійна допомога. Спонсорська допомога від   депутата обласної ради Григоряна Еріка Юрійовича – ламінатор, ялинка штучна, папір офсетний та кольоровий, швидкозшивачі на дві тисячі гривень.

            Не відремонтовано 3 східинкові марші (1 із них в аварійному стані), сходинки пожежних виходів, коридор на блоці «Б». Потребують капітального ремонту  групи №№ 18, 20 , харчоблоки та пральні,  в яких виявлені тріщини по стелі та стінах.

         Завідувач  Припутень Н.А. 30.05.2017р. прозвітувала перед колективом та представниками батьківської громадськості  ДНЗ про пророблену роботу з усіх напрямків навчально-виховної та адміністративно-господарчої діяльності. Вона поділилась з присутніми планами про продовження роботи над удосконаленням освітньо-виховного процесу та покращенням матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу у новому навчальному році. Батьківська громада та колектив  високо оцінили роботу керівника та закладу.

       У 2017-2018  навчальному році педагогічний колектив  продовжує працювати за напрямком: «Розвиток творчого потенціалу дитини, формування різнобічно розвинутої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості засобами установлених морально-етичних норм: ціннісного ставлення до Батьківщини, українського народу, рідної мови, родини, толерантного поводження в соціумі»

 та вирішувати наступні завдання:

 1. Удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів і прийомів в різних видах діяльності.

 2. Формувати у дошкільників навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими під час ігрової діяльності та  ігор – театралізацій.

3. Розвивати пізнавальну активність старших дошкільників в процесі організації пошуково – дослідницької діяльності під час проведення ігор та занять.

       Дошкільний навчальний заклад № 8 «Казка» в 2017-2018 навчальному році навчально-виховний процес організовує  за такими освітніми та парціальними програмами, методичними посібниками:

1.Державний стандарт Базовий Компонент дошкільної освіти в Україні. (нова редакція) , наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України , від 22.05.2012 р. №615

2. «Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років  (наук. кер. проекту – Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.) – нова редакція 2015 року;

3. «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А. М.);

4. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.);

5.. «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

6. «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку ( авт..М.Єфименко);

7. «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

8. «Веселкова музикотерапія», програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку ( авт.. І.Малашевська, С.Демидова);

9. «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі ( авт.. О.Березіна, О.Гніровська, Т.Линник)

10. «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);

11. «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);

12. «Дитяча хореографія» (авт. – Шевчук А.С.);

13. Програма для дітей старшого дошкільного віку «Граючись вчимося. Англійська мова» (авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.)

14. Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» ( авт.. Т.Скрипник)

15. Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко».

16. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ: Програмно-методичний комплекс. (авт.. Т.І.Трофенко)

17. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого  дошкільного віку із ЗНМ: Програмно-методичний комплекс. (авт.. Ю.В.Рібцун)

18. Навчальна  програма з дошкільної освіти фізкультурно-оздоровчого напряму  «Малята -здоров’ята» (адаптована Шелест З.А.)

19. Навчальна  програма з дошкільної освіти художньо - естетичного  напряму «Flavers» (адаптована Бершадською О.А.) 

20. Програма з навчання дітей дошкільного віку плавання ( укладач Полякова Т.М.)