Звіт

щодо  проведення формувального етапу дослідно – експериментальної роботи на тему «Дидактико – методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально – виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу» в дошкільному навчальному закладі №8 «Казка» м. Южноукраїнська за 2014 – 2016н.р.


18.07.2016 14:39


Розвиток творчих здібностей старших дошкільників в ДНЗ №8 відбувається під час проведення театралізованої, художньої, літературної , образотворчої діяльності та пошуково – дослідницької діяльності. Завдяки яким формується схильність до винахідливості, творчості.

Спостерігаючи за діяльністю дітей під час занять з різних розділів Програми виховання і навчанні від 2 до 7 років  «Дитина» можна зробити наступні висновки:  більшість дітей експериментальних груп, порівняно із дітьми контрольних груп, проявляють інтелектуальну ініціативу, допитливість, вміння формулювати запитальні речення, самостійно вивчати навколишній світ, розмірковують над творчим розв’язанням певної логічної задачі. Це сталося завдяки тому, що педагоги  впроваджують на заняттях  і  в ігровій діяльності методи емпатії, мозкової атаки, інверсії, ключових евристичних запитань, ситуацію розмірковування, ситуацію успіху, , пошуково – дослідницьку діяльність..

 Згідно з програмою  ІІ (формувального  етапу)  дослідно – експериментальної роботи педагогічний колектив навчального закладу працював над реалізацією наступних завдань:

- організація та проведення конкурсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюють за програмою експериментального дослідження;

- впровадження інноваційних технологій, проектів, програм в системі роботи педагогічних працівників закладу;

- проведення тренінгів, семінарів –практикумів з проблем розвитку літературної , художньої, музичної творчості дитини.

         Навчально-виховний процес закладу супроводжується введенням нових навчальних програм, навчально-педагогічних технологій на основі особистісного орієнтованого і компетентнісного підходів. Підвищився рівень вимог до професійної компетентності педагогів, що спонукає їх до інтенсивної самоосвіти.

         В закладі створено комфортне освітнє середовище і сприятливий психологічний клімат для роботи вихователів. Усвідомлюючи важливість та необхідність розвитку творчої уяви та креативності особистості, вихователями – методистами закладу для педагогів  були організовані тренінги на тему: «Від розвитку творчих здібностей до формування креативності», «Подорож в країну Обдарованих», «Мандрівка ІКТ – країною» та  семінар на тему: «Гра –основний вид діяльності дітей дошкільного віку», під час яких вихователі мали змогу розкрити свій творчий потенціал та отримали нові теоретичні та практичні знання.  Для активізації творчого потенціалу педагогів закладу був організований конкурс «Нове вбрання моєї ляльки». Всі дидактичні ляльки були унікальними, тому-що їхній одяг виготовлений вихователями власноруч. Підсумком  роботи з цього питання було проведення педагогічної ради на тему: «Формування творчих здібностей дітей дошкільного віку в  різних видах діяльності»

  В грудні  2014 року вихователями – методистами закладу підготовлений та проведений міський семінар для методистів дошкільних закладів міста «Сучасний підхід до організації методичної роботи» на якому розкрили шляхи  підвищення ефективності та якості методичної роботи в дошкільному навчальному закладі та познайомили з формами роботи через які реалізується зміст освітньо - виховної діяльності.

У січні 2015 року в ДНЗ №8 «Казка» пройшли заняття для вихователів курсів МОІППО. На заході були присутні методист лабораторії дошкільної і початкової освіти МОІППО Вареник Т.І.,  методист методичного кабінету управління освіти Малахова Т.М., завідувач ДНЗ, вихователі дошкільних навчальних закладів міста. Вихователем старшої  (контрольної) групи №12  Дудар О.Б. проведено інтегроване заняття на тему : «Повітря чарівне навколо нас»  з елементами пошуково-дослідницької діяльності. Показ вихователем малювання кольоровими бульбашками сприяв виявленню ініціативи, творчого пошуку, формуванню у  дітей пізнавальних інтересів та самостійності.

            У жовтні вихователь Мацкуляк О.О. провела  для педагогів консультацію-практикум «Нетрадиційні техніки малювання, як засіб розвитку творчості  дошкільників».

У грудні  вихователь-методист Жесткова О.В. підготувала і провела семінар-практикум на тему: «Подорож в країну обдарованих».  Вихователі мали змогу пройти випробування в Храмі Логіки, в Лісі Чомучок, в Долині творчості, здолати Гори здібностей, відбудувати Замок Фантазії і Рівнину Спілкування. Це стимулювало педагогів до пошуку способів розвитку творчих здібностей.

З метою сприяння забезпеченню освітньо - культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей дошкільного віку вихованці експериментальних груп є активними учасниками щорічного міського  Свята талантів.

           Міський турнір з п’ятнашок проводиться в ЦРД «Гармонія», з метою розвитку просторового і логічного мислення, моторики,  швидкості реакції, формування таких позитивних  якостей, як цілеспрямованість, наполегливість, воля до перемоги. У березні 2014 року вихованець старшої (експериментальної) групи Олексієнко Іларіон здобув перемогу у першому міському турнірі і посів перше почесне місце в номінації - настільна гра, з результатом 56 сек. серед дітей дошкільних закладів і учнів початкової школи міста Южноукраїнська. У березні 2015 року вихованка старшої (експериментальної) групи Чермянінова Юлія посіла ІІ місце у міському турнірі . У березні 2016 року вихованець старшої (експериментальної) групи Кузьмін Сергій посів  ІІ місце у міському турнірі в номінації - настільна гра з результатом 53 секунди.

У 2015-2016навчальному році в закладі продовжують свою  роботу гуртки. Гурток з навчання іноземної (англійської) мови розвиває у дітей комунікативні здібності, бажання використовувати англійську мову як засіб спілкування. Заняття в  хореографічному гуртку «Квіти» сприяють музично-естетичному розвитку та руховій активності дітей.

Результати  роботи вихователів експериментальних груп в кінці навчального року оформлюються у формі відеозвітів. Методичною службою закладу оформлено напрацьовані матеріали на тему: «Розвиток творчих здібностей старших дошкільників на заняттях логіко-математичного  спрямування».

Згідно річного плану спільної роботи з питань наступності між дошкільною ланкою освіти ДНЗ №8 і початковою ланкою освіти ЗОШ №4 у жовтні місяці кожного року практичні психологи та вихователі закладу відвідують уроки в перших класах, а також приймають участь в психолого-педагогічних семінарах. Навесні учителі ЗОШ №4 переглядають контрольно-підсумкові заняття в старших групах та під час засідання круглого столу  обговорюють  питання підвищення рівня готовності дітей шестирічного віку до навчання в школі.

         18 листопада  2015 року  завідувач, вихователь – методист, вихователі експериментальних груп  взяли участь в засіданні обласної творчої групи «Науково – методичні засади побудови навчально – виховного процесу в ЗОШ як цілісного творчого».

           В грудні 2015 року завідувачем, вихователями – методистами,  підготовлена і направлена в МОІППО наукова стаття на основі практичного матеріалу на тему: « Формування інтелектуальної культури дошкільника на заняттях логіко – математичного спрямування».

15 березня 2016  у ДНЗ№ 8  «Казка» у рамках  Всеукраїнського експерименту «Дидактико – методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально – виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу»  відбулося засідання обласної творчої групи педагогів. На заході були присутні  учасники Всеукраїнського експерименту від дошкільних навчальних закладів  Миколаївської області.

         З метою визначення рівня розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку психологічною службою була проведена первинна психологічна діагностика. Для дослідження використовувалися наступні експрес-методики кандидатів психологічних наук В.Кудрявцевої та В.Синельникової: м-ка «Сонце в кімнаті», м-ка «Складні картинки», м-ка «Як врятувати зайчика» та тест «Віддалені асоціації» (Невербальна модифікація тесту А. Медніка). За допомогою данних методик був складений оперативний констатуючий мікрозріз творчого розвитку кожної дитини за всіма його критеріями. Критерії для виділення підстав – виокремлені авторами універсальні творчі здібності: реалізм уяви, вміння бачити  ціле раніше частин, надситуативно-перетворювальний характер творчих рішень, дитяче експериментування. Кожна з методик дозволяє зафіксувати значущі прояви цих здібностей і реальні рівні їх сформованості у дитини.

         Практичними психологами, вихователями групи та вихователями - методистами  зроблені підсумкові висновки та спланована корекційно-розвивальна робота з вихованцями старшої групи. Мета занять – розвинути основні пізнавальні процеси, сприяти особистісному зростанню кожного вихованця, формування інтелектуально-розвиненої, творчої особистості. В процесі цілеспрямованого, системного розвитку дошкільники засвоюють найраціональніші засоби розв’язання вербальних та практичний завдань, удосконалюють сприйняття, тренують пам’ять, розвивають уміння візуалізації та фантазування, у дітей формується асоціативність, діалектичність та системність мислення. Діти працюють як у групі, так і підгрупами, а також індивідуально. Корекційно-розвивальні заняття – це система ігор, навчальних завдань, психотехнічних вправ, які забезпечують ефективність розвитку творчих здібностей.

           Вважаємо, що робота, яка ведеться в рамках експериментального дослідження сприяє підвищенню рівня професійної компетентності педагогів,  формуванню інтелектуальної культури дошкільника та  вихованню  впевненості у власних силах.