27.12.2018 10:46


№                                                             Зміст роботи                                                                                  Відповідальні особи
з/п

1.                              Провести засідання членів структурних підрозділів ДНЗ                           Припутень Н.А., начальник ЦЗ

2.                              Засідання комісії з питань НС                                                                           Ковбасюк Н.Ф., голова комісії НС

3.                              Обговорення плану реагування з членами евакуаційної комісії                Мороз Г.П., голова ЕК

4.                              Провести практичне навчання членів ланки оповіщення та зв`язку         Смоляр С.В., відповідальний з                                                                                                                                                                           питань піготовки та навчання

5.                              Забезпечити всіх членів структурних підрозділів схемою                         Смоляр С.В., відповідальний з                                           оповіщення на випадок виникнення НС                                                         питань піготовки та навчання

6.                              Перевірити вміст тривожних валіз                                                                  Пономарьова Л.А., Вицина Н.Ф.,                                                                                                                                                                         члени санітрно-медичної ланки

7.                              Розробити графік чергування відповідальних чергових по закладу       Припутень Н.А., начальник ЦЗ
                                 на вихідні та святкові дні

8.                              Посилити контроль за не допущенням внесення до приміщень              Кабоскіна Н.І., командир ланки 
                                 закладу отруйних, вибухонебезпечних та інших предметів, що               пожежогасіння
                                 можуть становити загрозу життю дітей та працівників.